Πολιτική Απορρήτου

Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για την K. & I. Thomopoulos Hotel Enterprises S.A. Για να βοηθήσουμε στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

  • Αυτός ο ιστότοπος θα ζητά ρητά όταν χρειάζεται πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά τους πελάτες μας ή επιτρέπουν την επικοινωνία με αυτούς (“Προσωπικές Πληροφορίες”). Όταν είναι δυνατόν, αυτός ο ιστότοπος θα παρέχει στους πελάτες μας τα μέσα για να βεβαιωθούν ότι οι προσωπικές πληροφορίες είναι σωστές και ενημερωμένες.
  • Αυτός ο ιστότοπος και οι πάροχοι υπηρεσιών του χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για τη λειτουργία των ιστότοπων, την παροχή υπηρεσιών και την ενημέρωση των πελατών μας για νέες λειτουργίες, υπηρεσίες και προϊόντα. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί επίσης να επιλέξει προσεκτικά άλλες εταιρείες για να στείλουν στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (μια “Δευτερεύουσα Χρήση”).
  • Εάν αυτός ο ιστότοπος προτίθεται να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για δευτερεύουσα χρήση, δεν θα το πράξει μέχρι να παρέχει στους πελάτες μας την ευκαιρία να επιλέξουν αυτήν την υπηρεσία.
  • Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες εάν απαιτείται από τον νόμο ή με καλή πίστη ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να (α) συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή με νομική διαδικασία που επιβάλλεται στην K. & I. Thomopoulos Hotel Enterprises S.A. ή στον ιστότοπο (β) προστατεύσει και υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της K. & I. Thomopoulos Hotel Enterprises S.A. ή αυτού του ιστότοπου, και (γ) ενεργήσει υπό επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών των ξενοδοχείων της K. & I. Thomopoulos Hotel Enterprises S.A., του ιστότοπου ή του κοινού.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή ένας πελάτης πιστεύει ότι αυτός ο ιστότοπος δεν έχει τηρήσει αυτές τις αρχές, παρακαλούμε να ενημερώσετε την K. & I. Thomopoulos Hotel Enterprises S.A. μέσω email στη διεύθυνση info@hithessaloniki.gr, και θα καταβάλουμε κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για να προσδιορίσουμε και να διορθώσουμε άμεσα το πρόβλημα.

Οι πελάτες μας θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να συλλέγονται αυτόματα μέσω της τυπικής λειτουργίας των διακομιστών διαδικτύου μας και μέσω της χρήσης “cookies”.

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναγνωρίσει επαναλαμβανόμενους χρήστες, να διευκολύνει τη συνεχιζόμενη πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη και να επιτρέψει στον ιστότοπο να παρακολουθεί τη συμπεριφορά χρήσης και να συγκεντρώνει δεδομένα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση του περιεχομένου και τη στοχευμένη διαφήμιση. Τα cookies δεν είναι προγράμματα που εισέρχονται σε ένα σύστημα και καταστρέφουν αρχεία. Γενικά, τα cookies λειτουργούν με την εκχώρηση ενός μοναδικού αριθμού σε κάθε πελάτη που δεν έχει καμία σημασία εκτός από τον ιστότοπο που τον εκχωρεί.

Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω της χρήσης cookies, υπάρχει μια απλή διαδικασία στους περισσότερους περιηγητές που επιτρέπει σε έναν πελάτη να απορρίψει ή να αποδεχτεί τη λειτουργία των cookies. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα cookies μπορεί να είναι απαραίτητα για να παρέχουν στους πελάτες ορισμένες λειτουργίες (π.χ., προσαρμοσμένη παράδοση πληροφοριών) διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε.Ξ.Ε. Κ. & Ι. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ» (στο εξής «Holiday Inn Thessaloniki») προσφέρει επί σειρά ετών ξενοδοχειακές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης που εγγυάται μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Ο σεβασμός της Ιδιωτικότητας αποτελεί κύριο μέλημά μας και γι αυτό το λόγο λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να εγγυηθούμε την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι συμβατή με τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με αριθ. ΕΕ/679/2016. Αποσκοπεί δε να σας ενημερώσει με πληρότητα και διαφάνεια για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης τους, καθώς και τους τυχόν αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζονται.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων

Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε.Ξ.Ε. Κ. & Ι. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ» (ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μοναστηρίου αρ.8, είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 679/2016. Το ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki ανήκει στον Όμιλο IHG ως δικαιοπάροχος (franchise). Από την σχέση του δικαιοπάροχου, προκύπτει η χρήση του συστήματος κρατήσεων του Ομίλου IHG και η καταχώρηση των εν λόγω δεδομένων των πελατών και εργαζομένων σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του IHG Rewards Club. Ο Όμιλος IHG είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που καταχωρούνται στο σύστημα κρατήσεων καθώς και των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο μάρκετινγκ (marketing data).

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Σύμφωνα με τον οικείο νομοθετικό ορισμό  ως  «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας,  δεδομένα θέσης, επιγραμμικό (online) αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου). Επιπλέον ως «ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα» ορίζονται όσα αφορούν την υγεία, φυλετική, εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα δεδομένα που συλλέγουμε με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως  μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας http://www.hithessaloniki.gr, των επιγραμμικών (online) δραστηριοτήτων μας και εφαρμογών π.χ. κατά τη συμπλήρωση της online φόρμας κρατήσεων ή της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω sites τρίτων, περιλαμβανομένων των ιστοσελίδων αυτών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε (όπως π.χ. τουριστικών πρακτορείων), είτε αφορούν το σύστημα κρατήσεων τηλεφωνικά, μέσω fax ή αυτοπρόσωπης «walk in» εγγραφής σας, καθώς και την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης με την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας προς εσάς καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki. Η χρήση από εσάς των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται την αναγκαία συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε νομίμως και στο βαθμό που είναι απαραίτητο τα εξής κατάλληλα και αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω:

1. Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητάς σας (όπως το ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης κ.ο.κ.)
2. Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, σε συνδυασμό με τον αριθμό δωματίου
3. Οικονομικά στοιχεία (όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία πιστωτικής κάρτας) και
στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email) τα οποία δηλώνετε στην φόρμα κράτησης 
4. Ενδεχομένως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως αλλεργίες, διατροφικές ανάγκες, δεδομένα υγείας, την  ανάγκη παροχής πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία μας διαβιβάζετε αυτοβούλως κατόπιν δηλώσεώς σας και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, για την ασφαλή, άνετη διαμονή και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.
5. Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα: π.χ. δωμάτια με θέα, δωμάτιο μη-καπνιστών, σκοπός ταξιδιού (επαγγελματικός ή αναψυχή)
6. Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, email, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.
7. Πληροφορίες που καταχωρούνται για την παραγγελία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας κατά την εξυπηρέτηση σας εντός και εκτός του ξενοδοχείου (π.χ. μεταφορά, συμμετοχή σε δραστηριότητες, καταναλώσεις, αγορές προϊόντων εντός του ξενοδοχείου).
 

Επίσης, κατά την είσοδο σας στον επίσημο ιστότοπο μας, http://www.hithessaloniki.gr, ενδέχεται να καταγραφούν προσωποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον περιηγητή , γλώσσα του περιηγητή ή/και συναφείς πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του δικτυακού τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου, ενώ τα δεδομένα αυτά (web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών παρά μόνο όσες μας παρέχονται μόνο από τον κηδεμόνα αυτών.

 

Σκοποί συλλογής των δεδομένων

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τη συναλλακτική μας σχέση, σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα μας και για να βελτιώσουμε την εμπειρία φιλοξενίας σας μέσω της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για τους εξής  σκοπούς: 

1. Την διαχείριση του συστήματος κρατήσεων δωματίων (όπως, τήρηση προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία εγγράφων και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθ’ όλη την διαμονή σας στο Holiday Inn Thessaloniki

2. Για σκοπούς τιμολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών μας

3. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

4. Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, προώθησης των υπηρεσιών μας, διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών

5. Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας

6. Για την τήρηση νομικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την τουριστική, φορολογική, λογιστική και διοικητική.

 

Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε έγγραφη ή/και ηλεκτρονική μορφή μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε.

Για το λόγο αυτό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης π.χ. για την εκπλήρωση φορολογικής ή λογιστικής μας υποχρέωσης ή μετά από τη λήξη αυτής για τη συμπλήρωση π.χ. του νομίμου χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

 

Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά δεδομένα σας

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία. Ενδέχεται να διαβιβάζονται σε αξιόπιστους συνεργάτες μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της τήρησης της εμπιστευτικότητας για την προστασία αυτών, στο πλαίσιο των συμβατικών μας δεσμεύσεων και με δικαίωμα ελέγχου επ’ αυτών, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασίας για λογαριασμό μας.

Επίσης, στα πλαίσια της λειτουργίας μας ως δικαιοπάροχος του Ομίλου IHG, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στον δικαιοδόχο, έχοντας εξασφαλίσει την υιοθέτηση των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για το σύνολο των επεξεργασιών που λαμβάνουν χώρα.

Ακόμη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε εποπτικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

 

Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας

Το Ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki διευκολύνει την άσκηση των ακόλουθων δικαιωμάτων σας, όπως ορίζονται συγκεκριμένα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. ΕΕ/679/2016:

Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης, τυχόν αποδέκτες κ.ο.κ.

Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα κ.ο.κ.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας, εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι απαραίτητη, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομίμων λόγων για τη διατήρησή τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στον ως άνω Κανονισμό.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: όταν η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, η επεξεργασία είναι ενδεχομένως παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, ή τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, έως ότου επαληθευθούν ο λόγοι συνέχισης της επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης στις οριζόμενες από το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να στείλετε χωρίς κόστος γραπτή αίτηση/επιστολή επικοινωνώντας μαζί μας στo email:  info@hithessaloniki.gr καθώς και να ζητήσετε πληροφορίες στο τηλ.: 2310 563100. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε εντός τριάντα (30) ημερών στο σχετικό αίτημά σας, ώστε να το ικανοποιήσουμε ή να σας αιτιολογήσουμε τους νομικούς λόγους που δεν μας το επιτρέπουν.

Στην περίπτωση όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, οπότε στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να εξακολουθήσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για κάθε τυχόν παράπονο ή καταγγελία μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email: contact@dpa.gr, τηλέφωνο: 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να αναθεωρείται κατά την ελεύθερη κρίση του Ξενοδοχείου και για το λόγο αυτό σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές.

 
 

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης